Doğal sayının asal çarpanlara ayrılması.

Bir doğal sayıyı üslü şekilde yazmak için asal çarpanlarına ayırma işlemi yapılır.

Sayıyı girin.

Hello World!

Matematik 9.sınıf birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem soruları ve çözümleri ,

limitsiz sayıda soru ve limitsiz sayıda çözüm.